December 2, 2022

Hur Man Fixar Standardprodukten Av En Enkel Omdirigering Till En Verklig Fil På Windows

Ibland kan din stationära dator generera ett felmeddelande i relation till hur man omdirigerar standardutdata med en fil i Windows. Det kan finnas flera orsaker till detta nyckelfaktaproblem.

Det bästa reparationsverktyget för Windows. Klicka här för att börja reparera din dator nu!

Ett av de nästan användbara sätten att logga och fixa beteenden, inklusive kommandon eller batcher, genom uppgifter som ditt företag utför på Windows, är att överföra produktionen till en fil.

Det finns dock underbara sätt att omdirigera posten långt från kommandoraden till den äkta filen. Alternativet du väljer beror på hur du vill presentera resultatet av ditt kommando.

Hur Windows Command Line Output fungerar

Hur omdirigerar jag resultatet till en fil i Windows?

Omdirigera rutinfel till fil På samma sätt som du kan omdirigera en ny standardbearbetningspost till en rapport, kan du också skicka vilken typ av brk-standardfel som helst till en fil. För att göra detta måste du ange 2> i slutet av alla kommandon, som helt enkelt kommer att användas av felutdatafilen som din webbplats vill generera. Detta skickar specifika mänskliga standardutdata till myoutput.

hur man omdirigerar standardutgifter till en fil i Windows

Om du själv skapar ett kommando i ett meningsfullt Windows-spelsystem (kommandotolken), går kapaciteten för det kommandot till ett par separata x-indata.

 • STDOUT: Standard Out är definitivt där alla vanliga allergiska reaktioner startas med kommandon. Till exempel är tilläggssvaret för DIR a have en lista över personliga mp3-filer i katalogen.
 • STDERR: Standardfel visas oftare än inte när felmeddelanden visas förutsatt att det finns ett problem med specifik försäljning. Till exempel, om det inte kan finnas några filer i katalogen, skriver ditt nuvarande DIR Not-kommando “fil hittades” så att det kommer att få ett standardfel.
 • Du kanske kan dirigera utdata från dessa två teknikströmmar till fönstret där bilden.

  Omdirigera standardutdata till en ny fil

  Det finns två sätt att omdirigera standardutdata från en ögonblicksbild till en fil. För det första, nästan varje gång du kör ett kommando, skickas dessa utdata från kommandots utdata bara till en ny fil.

  test.exe-katalogwebbplatsen > myoutput.txt

  Symbolen > talar om för en enhet att mata ut STDOUT-data med det namn du angav.

  Om du måste köra ett kommando, kommer du med all säkerhet att upptäcka att det i någons kommandoglasfönster inte finns något annat svar jämfört med ett fel varför filen inte existerar.

  Detta är standardutgiften för kommandot am, som vanligtvis omdirigeras till en fil, kontinuerligt myooutput.txt. Filen finns nu i samma katalog där du vanligtvis körde kommandot. Standardfelet visas alltid normalt.

  Obs: Obligatorisk Se till att ändra den katalogen som är aktiv för kommandot före kommandot. Tills dess kan du ha lärt dig var utgåvorna lagras.

  Du kommer sannolikt att se standardutdata som skickas och huset genom att skriva “myoutput.txt” med fönstret Get. Informationen gäller öppnas i standardtextvisaren för kaffebönor. För de flesta av dessa medarbetare är detta vanligtvis Notepad.exe.

  Nästa gång du kör samma efterfrågan kommer den aktuella utdatafilen att tas bort. Den nya utdatafilen återskapas säkerligen med utdata kopplad till det senaste kommandot.

  Omdirigerar Stdout till samma fil

  Vad händer om du inte vill att det ska hjälpa dig att skriva över samma fil? Ett annat alternativ är att använda >> istället relaterat till > för att omdirigera till loggutgång. I det här fallet Så kan du skriva en uppgift som:

  Problem med PC? Lös dem på några minuter.

  Reimage är det ultimata reparationsverktyget för din PC. Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet - allt med en enkel nedladdning och installation. Lita på Reimage för att få din dator igång igen på nolltid!

 • 1. Öppna Reimage-programvaran
 • 2. Klicka på "Starta skanning"
 • 3. Klicka på "Reparera nu" för att starta reparationsprocessen

 • test.exe-katalogen >> myoutput.txt

  Men i det här fallet, istället för att skriva över min utdatafil, lägger den här försäljningen till den faktiska utdatan tillbaka till den föreslagna bearbetningsfilen.

  När du kör den trevliga efterfrågan och lägger till utdata till deras fil, skrivs det över min stdout i slutet med hjälp av filen.

  Omdirigera standardfel till en fil

  Hur omdirigerar jag standardanvändning och fel till en fil som finns i Windows?

  Operatorn “>” används för att positivt omdirigera utdata till en senaste idealfil, “>>”-operatorn är vanligtvis implementerad för att omdirigera utdata och sedan lägga till den i filen. Nu avslöjas våra STDOUT och STDERR med standardkonsolen. Utdata sist en konsolapplikation (kommandorad) alternativt kanske kommandot ofta ges till en serie separata odlingskrukor kov.

  Precis som du manuellt omdirigerar standardutdata för att logga a, kan du själv också skriva ut kriteriefelströmstypen för att logga a.

  För att definitivt göra detta måste du öka 2> till slutet av efterfrågan och sedan ange felkällan du vill generera.

  Hur kan jag omdirigera konsolutdata som kan stdout?

  Utdata som tillhandahålls av konsollånansökan (kommandoraden) och till och med påverkan skickas ofta till separata ämnen. Normal utdata skickades till vanlig utdata (STDOUT), då kan felmeddelanden kanske skickas till faktisk standardfelberäkning (STDERR). Om du omdirigerar konsolutgången utrustad med “>”-token, är det du som huvudomdirigerar STDOUT.

  test.exe-katalogen > myoutput.txt 2> output.err

  Detta skickar en utdataström och myoutput.txt på normalt sätt, positiva aspekter av en output.err-felström genom brottslighet. Som ett resultat av detta visas inget utdatamängd i spelkonsolen. fönster.

  Felmeddelanden kan dock identifieras genom att använda Productivitytyping.err. Detta öppnar den visade filen i standardtextbildvisaren. du

  Som du kan se, vilka felmeddelanden buggar som genereras av kommandot det till skrivs till denna felhistorik. Precis som den nuvarande standardutgången kan dina behov använda >> istället för att öka felkorrigeringar till tidigare utförda kommandon.

  Omdirigera alla postade inlägg till samma fil

  Alla närmar sig ofta ovanstående resultat med hjälp av flera filer. Den ena filen är bunden till standardkällan, och den andra är definitivt denna förfrågningsfelström.

  Om du vill inkludera var och en av dessa utgångar med avseende på en omodifierad fil kan du också få det. Detta görs genom att omdirigera all utdata så att du kan samma fil med kommandot Audience.

  test.exe-katalog 1> myoutput.txt 2>&1

 • Den traditionella utdata är utdatadokumentet, specificerat med utdatanummer 1.
 • Väntande felutgång, betecknad via set 2, omdirigeras med avseende på kapacitetsfil nummer 1.
 • Hur kör du omdirigering av standardfel och populär utdata till en fil?

  För att omedelbart skicka stderr (standardfel) till ett arkiv: kräver 2 > error.txt.Låt oss omdirigera de användbara stderr och stdout (standardutdata): producera &> output.txt.Slutligen kan vi tv stdout till en fil som heter myoutput.txt samt sedan skicka stderr till stdout med 2>&1 (errors.txt):

  Detta kommer förmodligen att lägga till något slags utmatningsfel till denna ände av en standardutdata.

  Detta är bara ett mindre kostsamt sätt att visa nästan all specifik utdata från ett for-kommando i en specifik fil.

  Inaktivera standardutdata eller felströmmar

  hur man omdirigerar standardutdata till en fil i Windows

  Du kan på liknande sätt inaktivera standardutdata eller ställa in fel genom att skicka utdata till valfri typ av fil istället för null.

  Hur fungerar jag omdirigerar standardutdata till en viss fil?

  Omdirigera stdout till åtminstone personfil, och stderr till annan kritisk information: kommando > ut 2 > fel.Omdirigera stdout upp till en fil ( >out ) samt omdirigera stderr till stdout ( 2>&1 ): kommandot >out 2>&1.

  För att använda det mest allmänna exemplet, om dina behov bara vill ha standard och inte vill generera standardfel varje gång, kan du använda efterföljande kommando:

  Du kan äntligen lägga din dators felsökningsbekymmer bakom dig. Det bästa Windows-reparationsverktyget för eventuella problem.

  Hur fokuserar man om stdout till en fil i Linux?

  Omdirigera standardutdata till en fil För att omdirigera utdata till en fil, använd “>”-bilden följt av hela filnamnet.

  How To Redirect Standard Output To A File In Windows
  Windows에서 표준 출력을 파일로 리디렉션하는 방법
  Jak Przekierowac Standardowe Wyjscie Do Pliku W Systemie Windows
  Como Redirecionar A Saida Padrao Para Um Arquivo No Windows
  Kak Perenapravit Standartnyj Vyvod V Fajl V Windows
  Como Redirigir La Salida Estandar A Un Archivo En Windows
  Come Reindirizzare L Output Standard In Un File In Windows
  Comment Rediriger La Sortie Standard Vers Un Fichier Dans Windows
  So Leiten Sie Die Standardausgabe In Eine Datei In Windows Um