September 24, 2022

Hur Hanterar Man Att Byta Varchar Till Numeriskt Fel?

Den här guiden skapades för att hjälpa dig när någon får ett “Konvertera varchar för att hjälpa dig till numeriskt” SQL Server-fel.

Det bästa reparationsverktyget för Windows. Klicka här för att börja reparera din dator nu!

Hur konverterar jag VARCHAR så att den blir int i SQL?

data_type: En giltig webbdatatyp till vilken funktionen sannolikt kommer att konvertera huvuduttrycket.Uttryck: värde att konvertera.stil: är ett heltal som indikerar vilket kommer att funktionen översätter det mest raka uttrycket.

Under utvecklingen av tipsprocesser för SQL Server kan en person under många omständigheter få följande meddelande: Fel Det går inte att växla varchar till numerisk. Det här felet liknar nu verkligen ändringsfelet ditt företag kan få när du ansöker om att konvertera en till varchar-glide etc.

Problem med PC? Lös dem på några minuter.

Reimage är det ultimata reparationsverktyget för din PC. Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet - allt med en enkel nedladdning och installation. Lita på Reimage för att få din dator igång igen på nolltid!

 • 1. Öppna Reimage-programvaran
 • 2. Klicka på "Starta skanning"
 • 3. Klicka på "Reparera nu" för att starta reparationsprocessen

 • Läs vidare för att ta reda på orsakerna till att du får det här felmeddelandet och hur du åtgärdar det på en minut.

  Numerisk SQL-datatyp på servern

  Innan vi framgångsrikt kan överväga hur man reproducerar problemet, än mindre åtgärda det, är det extremt oumbärligt att du först förstår hur serverns numeriska SQL-datatyp förmodligen är. Som beskrivs i den relaterade MS Docs-artikeln har den numeriska datakällan faktiskt en fast precision som skala, och alla funktioner för vilka i sin tur en viss datatyp liknar decimal.

  Argument

  Den numeriska datatypen har två argument: precision och skala. Syntaxen är numerisk (precision, skala).

  Precision tar reda på det optimala antalet decimaler som gäller (på alla sidor av det mesta av talet), och intervallet för värdepåverkade muskeltäckning sträcker sig från 1 till 38.

  Skala, anger antalet decimalwebbplatser som lagras till höger om en ny decimalkomma. Dess värde kan vanligtvis ligga mellan ett enda nummer och något av värdet som anges i avsnittet Precision.

  Här är ett exempel på ett talvärde i SQL Server:

  DECLARE @numValue @numValue=123456 numeric(10,2);set.7890VÄLJ @numValue som NumValue;GÅ

  I det stora exemplet ovan angav jag en exakthet på 10 och en skala på högst 2.

  Så kanske även om jag beskrev 123456.7890 som ett specifikt värde, gjorde jag det till ett numeriskt värde, att få detta gjort justerades indirekt till ett numeriskt värde (10.2), dessutom returnerade det det sanna värdet 123456.79

  Kolla från andra liknande knep! Anmäl dig till vår onlinekurs!

  Kolla in våra viktiga SQL-utvecklingstips över internet för SQL-utvecklare
  (Länken kräver en viktig tidsbegränsad rabatt.)

  Förbättra dina SQL Server-utvecklingsfärdigheter med ett brett utbud av T-SQL-utvecklingstips och webbtips. Kursen innehåller över 22 demos!

  (Livstid åtkomst/Demos / Nedladdningsbar Resurser och mer!)

  Hur får du till att ändra datatypen för en kolumn i SQL?

  SQL Server/MS Access: tabellnamn ALTER TABLE. ALTER COLUMN datatyp kolumnnamn;Min SQL utöver Oracle (gammal version 10G): tabellidentitet är ALTER TABLE. MODIFY COLUMN infotyp kolumnnamn;Oracle 10G och därför: ALTER TABLE tabellnamn.

  Registrera dig med rabatt!

  Reproducera konverteringsfel

  konvertera varchar till sql-server med nummerfel

  Bra. Låt oss nu återskapa ett konverteringsfel när vi försöker sälja den “problematiska” varchar-filen till ett visst nummer.

  konvertera varchar med avseende på sql-server med numeriskt fel

  DECLARE @valueToConvert VARCHAR(50);SET @valueToConvert='1123,456.7890';SELECT CAST(@valueToConvert AS NUMERIC(10,2)) som ConvertedNumber;GÅ

  Kan vi konvertera VARCHAR så att de kan bigint i SQL?

  Tänk på följande exempel: Strängvärdet “xyz” har alltid nyligen använts i ett uttryck för en stor SQL-konverteringsfunktionstyp. Om någon person gör detta kommer du att se ett allmänt felmeddelande “Fel vid konvertering av datafokus varchar till bigint”. Så för produkter med ett sådant dilemma kan du säkert använda try_cast SQL-funktionen.

  Om de kör ovanstående T-SQL-kod måste du faktiskt få extremt samma felmeddelande som visas nedan:

  Msg 8114, 18, Status Level 3, Rad 4
  Fel vid renovering av varchar-dataparameter till numerisk.

  Hur man löser någons konverteringsfel

  Hur fixar jag VARCHAR för att hjälpa dig numeriskt?

  För att åtgärda redigeringsfelet behöver jag bara ta bort individuellt anpassat kommatecken (,) från beslutet till den varchar du vill att konvertera ska vara numerisk. Notera. Vid det här laget behöver någon också tid för att se till att varchar konverteras är det faktiska numret som någon vill konvertera till en nummer tresourcetyp.

  Som du kanske har erkänt i ovanstående pr. Till exempel innehåller en viss @valueToConvert-variabel också en transportavdelning (.) eller till och med ett kommatecken (,).

  Därför, inuti konverteringen till en numerisk datatyp av, anses kommatecken vara ett dåligt tecken för den underliggande datastilen (numerisk), och därför får du ett användbart fel.

  För att åtgärda ett renoveringsfel bör din familj helt enkelt ta bort mitt kommatecken (,) från varchar-namnet som du ofta vill konvertera som kan vara numeriskt.

  Obs. Vid denna tidpunkt måste du också se till att varje varchar-värde du konverterar vanligtvis är ett reellt tal som någon vill konvertera till en nummerdatatyp. Du behöver också som kan se till att du bara använder generellt decimalkomma, i det här fallet chockreducerande (.), och inte numeriska tecken, spicilege, etc.

  Så om vi tar bort alla kommatecken från exemplet ovan kan vi idag se att konverteringen lyckas utan ansträngning.

  DECLARE @valueToConvert VARCHAR(50);SET @valueToConvert='1123456.7890';SELECT CAST(@valueToConvert AS NUMERIC(10,2)) som ConvertedNumber;PROMENAD

  I allmänhet, när man översätter varchar till numeriska värden (dvs. decimaler, uppskattningar etc.) bör man vara noga med att se till att det huvudsakliga varchar-försäljningspriset inte innehåller någon sorts siffergrupperingsrepresentationer (som detta kommatecken) eller andra tecken som de flesta inte har den speciella typiska nummer.

  Konsultera våra onlinekurser

 • Översikt över Azure Database for MySQL
 • Arbeta med Python i Windows- och SQL Server-databaser
 • Förbättra SQL Server-databasprestanda med OLTP i minnet
 • Introduktion till Azure SQL för nybörjare i databanker
 • Grundläggande administrationstips för SQL Server
 • SQL-serverns grunder: SQL för nybörjare i databasen
 • Grundläggande utvecklingstips för SQL Server för SQL-utvecklare
 • En introduktion till programmering för nybörjare
 • .NET-programmering för nybörjare – Windows Forms förutom C#
 • Översikt över SQL Server Machine Learning Services
 • SQL Server 2019: Vad är nytt – nya och förbättrade funktioner
 • Entity Framework: Komma igång – Den kompletta guiden för nybörjare
 • Hur man importerar och exporterar data – SQL Server-databaser
 • Om 30 minuter kommer du förmodligen att lära dig hur du installerar och hjälper SQL Server.
 • En guide för att tjäna pengar och sedan skapa en framgångsrik logg
 • Läs också

  Se till att kolla igenom våra andra SQL Server-felsökningsartiklar:

 • Fel vid konvertering av datatyp varchar – float
 • Det går inte att skapa SQLServerAgent (orsak: kan inte tillåta dem att ansluta till systemet “(lokal)”; går inte att starta SQLServerAgent)
 • ORDER BY-kommentarer måste ljuda i urvalsdeklarationen när SELECT DISTINCT anges
 • SQL Server failover-klustret får inte vara tillgängligt vid anslutning.
 • Den “interna” resurspoolen har inte nödvändigtvis tillräckligt med system för direktåtkomst för att uppfylla denna begäran.
 • Otillräcklig disktid. (mscorlib)
 • Ett instansspecifikt nätverksfel inträffade förutom att konfigurera SQL Server-tillbehöret.
 • Introduktion till Azure Database for MySQL Preview
 • (Kurs

  Du kan äntligen lägga din dators felsökningsbekymmer bakom dig. Det bästa Windows-reparationsverktyget för eventuella problem.

  Convert Varchar To Numeric Error Sql Server
  Varchar를 숫자 오류 Sql Server로 변환
  Konvertieren Sie Varchar In Einen Numerischen Fehler Sql Server
  Converter Varchar Para Servidor Sql De Erro Numerico
  Convertir Varchar En Erreur Numerique Serveur Sql
  Convertire Varchar In Server Sql Di Errore Numerico
  Preobrazovat Varchar V Chislovuyu Oshibku Servera Sql
  Converteer Varchar Naar Numerieke Fout Sql Server
  Convertir Varchar A Servidor Sql De Error Numerico
  Konwertuj Varchar Na Numeryczny Blad Sql Server