December 7, 2022

Jak Pozytywnie Naprawić Standardowe Wyjście Bardzo Prostego Przekierowania Do Pliku Windows

Czasami komputer może wyświetlić komunikat o błędzie dotyczący przekierowania standardowego wyjścia do ręcznego pliku w systemie Windows. Przyczyn tego problemu może być wiele.

Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows. Kliknij tutaj, aby rozpocząć naprawę komputera już teraz!

Jedną z najbardziej użytecznych możliwości rejestrowania i rozwiązywania problemów, nie wspominając o poleceniach lub partiach wykonywanych przez plany, które Twoja firma wykonuje w systemie Windows, jest teraz przesyłanie danych wyjściowych do tego, co po prostu zapisujesz.

Są jednak sprytne sposoby – przekieruj wpis z wiersza polecenia do właściwego pliku. Wybrana opcja zależy od najlepszych sposobów wyświetlania wyniku polecenia.

Jak działa wiersz poleceń systemu Windows

Jak przekierować wyjście do głównego pliku w systemie Windows?

Przekieruj błąd standardowy do pliku W ten sam sposób, w jaki można przekierować standardowy wpis zarządzania do pliku, można teraz również zgłosić błąd standardu branżowego brk do pliku. Aby to zrobić, musisz dodać 2> wraz z końcem polecenia, który będzie używany przez najważniejszy plik wyjściowy błędu, który chce wygenerować Twoja witryna. To wysyła standardowe wyjście pracownika do myoutput.

jak - przekieruj standardowe wyjście do rzeczywistego pliku w systemie Windows

Jeśli utworzysz to polecenie na komputerze z systemem Windows do gier (Wiersz polecenia), wyjście tego polecenia może przejść do dwóch oddzielnych danych wejściowych.

 • STDOUT: Standard Out to miejsce, w którym każda standardowa reakcja alergiczna zaczyna się od kodów. Na przykład, domyślną odpowiedzią przez polecenie DIR a jest lista plików mp3 w aktualnym katalogu.
 • STDERR: Standardowy błąd pojawia się zwykle, gdy pojawiają się komunikaty o błędach, jeśli wystąpił problem ze sprzedażą. Na przykład, jeśli w katalogu nie ma obrazów, polecenie DIR Not wypisuje „znaleziono plik” ze standardowym błędem.
 • Być może możesz przekierować produkt z tych dwóch strumieni produktów, gdy potrzebujesz, do okna na obrazie.

  Przekieruj standardowe wyjście do nowego pliku

  Istnieją dwa sposoby przekierowania wszystkich standardowych danych wyjściowych migawki bezpośrednio do pliku. Po pierwsze, za każdym razem, gdy twoja rodzina uruchamia polecenie, wysyłane są dane wyjściowe związane z danymi wyjściowymi polecenia, które mogą tworzyć nowy plik.

  katalog test.exe > myoutput.txt

  Symbol > informuje urządzenie, aby zezwolić na wysyłanie danych STDOUT z określoną przez Ciebie identyfikacją.

  Jeśli potrzebujesz otworzyć polecenie, zobaczysz, które w czyimś oknie poleceń często nie ma odpowiedzi poza straszliwym błędem, dlaczego plik istnieje i nigdy nie istnieje.

  To jest standardowe wyjście polecenia all am, które jest przekierowywane, aby utworzyć plik, zwykle myooutput.txt. Plik komputerowy znajduje się teraz w tych samych bezpłatnych informacjach, w których uruchomiono polecenie. Błąd standardowy jest zawsze wyświetlany normalnie.

  Uwaga: wymagane Zmień aktywny katalog dotyczący polecenia przed uruchomieniem wymagania. Do tego czasu wiesz, gdzie będą przechowywane wersje.

  Możesz wyświetlić określone standardowe wyjście wysyłane do siedziby, wpisując „myoutput.txt” w oknie Pobierz. Plik informacyjny zostanie otwarty w domyślnej przeglądarce ziaren tekstowych. W przypadku większości z tych osób jest to zwykle Notepad.exe.

  Przy następnym uruchomieniu tego samego polecenia istniejący plik wyjściowy zostanie usunięty. Nowy plik wyjściowy zostanie przeredagowany z danymi wyjściowymi polecenia carry for.

  Przekierowywanie stdout do tego samego pliku

  Co zrobić, jeśli nie chcesz, aby ten pomysł pomógł Ci nadpisać ekstremalny plik? Inną opcją było rozpoczęcie od >> zamiast >, aby przekierować do danych wyjściowych dziennika. W tym konkretnym przypadku możesz więc wpisać coś takiego:

  Problemy z komputerem? Rozwiąż je w kilka minut.

  Reimage to najlepsze narzędzie do naprawy Twojego komputera. Nie tylko diagnozuje i naprawia różne problemy z systemem Windows, ale także zwiększa wydajność systemu, optymalizuje pamięć, poprawia bezpieczeństwo i dostraja komputer w celu uzyskania maksymalnej niezawodności — a wszystko to za pomocą prostego pobierania i instalacji. Zaufaj Reimage, aby błyskawicznie przywrócić i uruchomić komputer!

 • 1. Otwórz oprogramowanie Reimage
 • 2. Kliknij „Rozpocznij skanowanie”
 • 3. Kliknij „Napraw teraz”, aby rozpocząć proces naprawy

 • katalog sieciowy test.exe >> myoutput.txt

  Ale w tym scenariuszu, zamiast ręcznie nadpisywać dane wyjściowe, ta sprzedaż dodaje dane wyjściowe z powrotem do sugerowanego pliku wyjściowego.

  Za każdym razem, gdy ktoś uruchomi ładne polecenie i doda dane wyjściowe do pliku, problem nadpisuje moje standardowe wyjście na końcu przy użyciu istniejącego pliku.

  Przekierowywanie błędów standardowych do pliku

  Jak utworzyć przekierować standardowe wyjście i dodatkowo błąd do pliku w systemie Windows?

  Operator “>” służy do przekierowania wyjścia do nowego idealnego rekordu, operator “>>” jest zaimplementowany w celu przekierowania wyjścia i dołączenia go do pliku. Teraz nasze STDOUT i STDERR są pisane przy użyciu domyślnej konsoli. Wyjście w aplikacji systemu gier (wiersz poleceń) lub być może nasze polecenie jest często wysyłane do najlepszej serii oddzielnych pul kov.

  Głównie dlatego, że ręcznie przekierowujesz standardową pojemność do rejestrowania a, możesz również wydrukować standardową opcję strumienia błędów, aby rejestrować a.

  Aby to zrobić, musisz rozwinąć 2> do rzeczywistego końca polecenia, w którym określ dane wyjściowe błędu, które chcesz wygenerować.

  Jak przekierować wyjście konsoli na standardowe wyjście?

  Dane wyjściowe przypisane przez aplikację konsolową (wiersz poleceń), a nawet polecenie są prawie zawsze wysyłane do oddzielnych wątków. Normalna produkcja została wysłana do standardowej wydajności (STDOUT), następnie wysyłane są komunikaty o błędach rzeczywistego standardowego błędu (STDERR). Jeśli możesz przekierować wyjście konsoli za pomocą obecnego tokena „>”, przekierowujesz tylko STDOUT.

  katalog test.exe > myoutput.txt 2> output.err

  To kieruje strumień wyjściowy do myoutput.txt w normalny sposób, plus domyślnie strumień błędów output.err. Jako twój własny wynik, żaden strumień wyjściowy nie jest podświetlony w oknie konsoli.

  Jednak kampanie z błędami można zidentyfikować za pomocą Productivitytyping.err. Spowoduje to otwarcie wyświetlanego pliku w domyślnej przeglądarce plików tekstowych. ty

  Jak widać, wszystkie błędy komunikatów o problemach generowane przez polecenie są tworzone w tym pliku błędów. Podobnie jak aktualne standardowe wyjście, możesz użyć >> zamiast tego, aby dodać poprawki błędów do wcześniej wykonanych poleceń.

  Przekieruj wszystkie opublikowane posty do tego samego pliku

  Każdy podchodzi do powyższego wniosku, używając wielu plików. Jeden plik był powiązany ze standardowym wyjściem, a drugi jest zdecydowanie strumieniem błędów konsultacji.

  Jeśli chcesz dołączyć każde z tych wyjść do konkretnego niezmodyfikowanego pliku, możesz to zrobić dobrze. Można to zrobić w wyniku przekierowania wszystkich danych wyjściowych do tego samego pliku za pomocą polecenia Audience.

  folder test.exe 1> myoutput.txt 2>&1

 • Domyślnym wyjściem będzie prawdopodobnie dokument wyjściowy, oznaczony jako wyjście kilka 1.
 • Oczekiwanie na wyjście błędu, oznaczone przez zestaw 2, jest przekierowywane do zdolności loży numer 1.
 • Jak kierować błędy standardowe i standardowe wyjście w odniesieniu do pliku?

  Aby przekierować stderr (błąd standardowy) jako drogę do archiwum: polecenie zawierające > error.txt.Przekierujmy odpowiedni stderr, nie wspominając o stdout (standardowe wyjście): pobierz &> output.txt.Wreszcie, większość z nas może potoku stdout do każdego pliku o nazwie myoutput.txt, a następnie przekierować stderr do stdout za pomocą 2>&1 (errors.txt):

  Prawdopodobnie spowoduje to dodanie błędu wydajności do tego końca dobrze znanego wyniku.

  Jest to po prostu wygodny sposób wyświetlania prawie wszystkich wyników polecenia a for w materialnym pliku.

  Wyłącz standardowe wyjście lub strumienie błędów

  w jaki sposób przekieruje standardowe wyjście do katalogu w systemie Windows

  Możesz również wyłączyć codzienne wyjście lub błąd standardowy, przesyłając wyjście do opcji pliku o wartości null.

  Jak skierować standardowe wyjście do pliku?

  Przekieruj standardowe wyjście, jeśli chcesz przynajmniej jeden plik, a więc stderr do innych informacji: żądanie > out 2> error.Przekieruj standardowe wyjście do archiwum ( >out ), a także przekieruj stderr na standardowe wyjście ( 2>&1 ): słowo polecenia >out 2>&1.

  Aby użyć dość wielu ogólnych przykładów, jeśli po prostu wyglądasz standardowo i nie chcesz w ogóle tworzyć standardowego błędu, użyjesz następujące polecenie:

  W końcu możesz zapomnieć o problemach związanych z rozwiązywaniem problemów z komputerem. Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows dla wszelkich problemów.

  Jak przekierować standardowe wyjście do pozytywnego pliku w Linuksie?

  Przekierowanie standardowej wydajności do pliku Aby przekierować wynik do pliku, użyj ogólnie obrazu „>”, a następnie ręcznie nazwy rekordu.

  How To Redirect Standard Output To A File In Windows
  Windows에서 표준 출력을 파일로 리디렉션하는 방법
  Como Redirecionar A Saida Padrao Para Um Arquivo No Windows
  Kak Perenapravit Standartnyj Vyvod V Fajl V Windows
  Hur Man Omdirigerar Standardutdata Till En Fil I Windows
  Como Redirigir La Salida Estandar A Un Archivo En Windows
  Come Reindirizzare L Output Standard In Un File In Windows
  Comment Rediriger La Sortie Standard Vers Un Fichier Dans Windows
  So Leiten Sie Die Standardausgabe In Eine Datei In Windows Um