December 5, 2022

Windows-gebeurtenis-ID 137 Oplossen

Er kan een softwarefout optreden met windows Event ID 137. Er zijn verschillende manieren om dit probleem op te lossen, en we zullen er zo over praten.

De beste Windows-reparatietool. Klik hier om uw computer nu te repareren!

Ik krijg deze procedurele corruptie “De systeemfirmware heeft de geheugeninvoerbereikabonnees (MTRR) van deze chip gewijzigd tijdens de overgang naar de slaapstand ‘s nachts (S5). Dit kan leiden tot prouesse-degradatie.